Pári Község Honlapja
Visszatérés a normál nézetbe

Pári

> Köszöntő
> Településtörténet
> Jelen
> Tervek
> Megvalósult tervek
> Térkép
> Eladó telkek, ingatlanok
> Testvértelepülésünk
> Egyház
> Hírek
> Településképi Arculati Kézikönyv

Önkormányzatok

> Önkormányzat
  - Választás 2024
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek 2014
  - Jegyzőkönyvek 2015
  - Jegyzőkönyvek 2016
  - Jegyzőkönyvek 2017
  - Jegyzőkönyvek 2018
  - Jegyzőkönyvek 2019
  - Jegyzőkönyvek 2020
  - Jegyzőkönyvek 2021
  - Jegyzőkönyvek 2022-től
  - Közérdekű adatok
  - Pári Újság
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége
  - Nyilvántartások
  - Nyomtatványok
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Dokumentumok

Pályázatok

> Pályázatok

Civil szervezetek

> Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesület
> Sport és Szabadidő Egyesület Pári
> Pári Polgárőr Egyesület

Vállalkozók

> Vállalkozók

Iparterület

> Iparterület

Intézmények

> Óvoda
> IKSZT
> Könyvtár
> Élet-ház

Látnivalók

> Templom, Temető, Kálvária-domb
> Tájszoba
> Gyulaji erdő, Óbiród

Közérdekű

> Háziorvos, Gyermek háziorvos
> Védőnő
> Posta
> Falugondnoki szolgálat

Galéria

 8-2018. (X.4.) rendelet - Szociális tűzifa(pdf)
7/2018. (IX. 25.) sz. rendelet Pári Község önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1-2018. (II. 22.) önk. rend. módosításáról (pdf)
6/2018. (VII. 26.) sz. rendelet Pári Község településkép védelméről (pdf)
5/2018. (VII. 4.) sz. rendelet a téli rezsicsökkentés támogatásának helyi szabályairól (pdf)
4/2018. (V. 25.) sz. rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)
3/2018. (V. 25.) sz. rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról (pdf)
2/2018. (V. 25.) sz. rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)
1/2018. (II. 22.) sz. rendelet az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (pdf)

13/2017 (XII. 12.) rendelet szennyvíz elszállításáról 3/2017 (II. 23.) rendelet módosítása (pdf)
12/2017. (IX. 29.) rendelet a 2017. évi szociális célú tűzifa támogatásról (pdf)
11/2017. (IX. 27.) rendelet a 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (II. 16.) önk. rendelet módosításáról (pdf)
10/2017. (VII. 20.) sz. rendelet települéfejlesztéssel, rendezéssel és a településkép érv. összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól (pdf)
09/2017. (V. 26.) sz. rendelet a szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 7/2016. (X. 7.) sz. rendelet módosításáról (pdf)
08/2017. (V. 26.) sz. rendelet a házasságkötésről (pdf)
07/2017. (V. 26.) sz. rendelet a helyi népszavazásról (pdf)
06/2017. (V. 26.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetés 1/2017. (II. 16.) sz. rendelet módosításáról (pdf)
05/2017. (V. 26.) sz. rendelet a 2016. évi költségvetés zárszámadásáról (pdf)
04/2017. (V. 26.) sz. rendelet a 2016. évi költségvetésről szóló 1/2016. (II. 22.) sz. rendelet módosításáról (pdf)
03/2017. (II .23.) sz. rendelet folyékony hulladék elszállításáról (pdf)
01/2017. (II. 16.) sz. rendelet a 2017. évi költségvetésről (pdf)

07/2016. (X. 7) sz. rendelet - települési szilárd hulladék (pdf)

08/2015. (XI. 18) sz. rendelet - helyi iparűzési adóról (pdf)
04/2015. (IV. 17) sz. rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (pdf)
02/2015. (II. 27.) sz. rendelet a szociális igazgatásról ESZ 2016.03 (pdf)

12/2014. (XII. 3.) sz. rendelet - SZMSZ (pdf)
10/2014. (XI. 26.) sz. rendelet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról (pdf)
09/2014. (VIII. 31.) sz. rendelet a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól (pdf)
06/2014. (III. 4.) sz. rendelet - közterület filmforgatási célú igénybevétele ESZ 2016.10 (pdf)
01/2014. (II. 11.) sz. rendelet a háztartási folyékony hulladék közszolgáltatásról (pdf)

11/2013. (IX. 25.) sz. rendelet a köztisztviselőket megillető juttatásokról (pdf)
10/2013. (VIII. 2.) sz. rendelet a letelepedési támogatásról (pdf)
05/2013. (III. 18.) sz. rendelet az önkormányzat vagyonáról ESZ 2014.02 (pdf)
      - 05/2013. (III. 18.) sz. rendelet 1. melléklete - forgalomképtelen ingatlan vagyon (pdf)
      - 05/2013. (III. 18.) sz. rendelet 2. melléklete - korlátozottan forgalomképes ingatlan vagyon (pdf)
      - 05/2013. (III. 18.) sz. rendelet 3. melléklete - forgalomképes ingatlan vagyon (pdf)
      - 05/2013. (III. 18.) sz. rendelet 4. melléklete - gazdasági társaságban való részesedés (pdf)
      - 05/2013. (III. 18.) sz. rendelet 5. melléklete - nyilvános árverési eljárás szabályzata (pdf)
      - 05/2013. (III. 18.) sz. rendelet 6. melléklete - nyilvános pályázati eljárás szabályzata (pdf)

06/2011. (VII. 28.) sz. rendelet a házasságkötés díjáról (pdf)

10/2010. (XI. 5.) sz. rendelet HÉSZ ESZ 2017.02.24 (pdf)
      - 10/2010. (XI. 5.) sz. rendelet melléklete - Településszerkezeti terv (pdf)
      - 10/2010. (XI. 5.) sz. rendelet melléklete - Külterület szabályozási terv (pdf)
      - 10/2010. (XI. 5.) sz. rendelet melléklete - Egyeztetési anyag (pdf)
      - 10/2010. (XI. 5.) sz. rendelet melléklete - Belterület szabályozási terv (pdf)
04/2010. (V. 18.) sz. rendelet a temetőkről és a temetkezésről (pdf)

11/2009 (VIII. 7.) sz. rendelet a helyi közutak igénybevételéről (pdf)

15/2008 (XI. 5.) sz. rendelet a közművelődésről és nyilvános könyvtári ellátási feladatokról (pdf)

15/2007 (XI. 7.) sz. rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról ESZ 2014 04 (pdf)
14/2007 (XI. 7.) sz. rendelet a közterület használatáról ESZ 2012 05 (pdf)
13/2007 (IX. 26.) sz. rendelet - címer zászló ESZ 2012 05 (pdf)
10/2007 (VI. 13.) sz. rendelet a településtisztaságról ESZ 2012 05 (pdf)
09/2007 (VI. 13.) sz. rendelet a kerti hulladék égetéséről ESZ 2016 10 (pdf)
01/2007 (II. 1.) sz. rendelet az állatok tartásáról ESZ 2012 05 (pdf)