Pári Község Honlapja
Visszatérés a normál nézetbe

Pári

> Köszöntő
> Településtörténet
> Jelen
> Tervek
> Megvalósult tervek
> Térkép
> Eladó telkek, ingatlanok
> Testvértelepülésünk
> Egyház
> Hírek
> Településképi Arculati Kézikönyv

Önkormányzatok

> Önkormányzat
  - Választás 2024
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek 2014
  - Jegyzőkönyvek 2015
  - Jegyzőkönyvek 2016
  - Jegyzőkönyvek 2017
  - Jegyzőkönyvek 2018
  - Jegyzőkönyvek 2019
  - Jegyzőkönyvek 2020
  - Jegyzőkönyvek 2021
  - Jegyzőkönyvek 2022-től
  - Közérdekű adatok
  - Pári Újság
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége
  - Nyilvántartások
  - Nyomtatványok
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Dokumentumok

Pályázatok

> Pályázatok

Civil szervezetek

> Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesület
> Sport és Szabadidő Egyesület Pári
> Pári Polgárőr Egyesület

Vállalkozók

> Vállalkozók

Iparterület

> Iparterület

Intézmények

> Óvoda
> IKSZT
> Könyvtár
> Élet-ház

Látnivalók

> Templom, Temető, Kálvária-domb
> Tájszoba
> Gyulaji erdő, Óbiród

Közérdekű

> Háziorvos, Gyermek háziorvos
> Védőnő
> Posta
> Falugondnoki szolgálat

Galéria

 

Kedvezményezett intézmény: Pári Község Önkormányzata

Projekt címe: Pári község köztemető ravatalozó épületének felújítása

Projekt támogatásának elnyert éve: 2024

Elnyert támogatás összege: 5 716 213,00 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

 

Projekt rövid összefoglalója:
MFP/ÖTIFB/2024/TKIF Önkormányzati tulajdonú köztemető ravatalozó épületének felújítása

 

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:

Pári Község Önkormányzatának képviselő testülete korábbi években döntött a Pári 45 hrsz-on található köztemető Katolikus Egyháztól Önkormányzati tulajdonba vételéről, mivel 2020 óta nem sikerült egyházon keresztül pályázatot benyújtani Magyar Falu Program keretében köztemető fejlesztésére. Célkitűzésünk az ide érkező polgárok valamint a kiszolgáló személyzet részére, hogy a temetési szertartás egy mai igényeknek minimálisan megfelelő állapotú ravatalozó helyiséggel rendelkezzünk. Az 1960-as években végső mai formáját elnyert ravatalozó épülete az évtizedek során nem sok törődést- karbantartást kapott. A 2011-es évben épült féltető ugyan nagyban emel a tégla épület megjelenésén, ám a falakon belül az épület állaga folyamatosan romlott. A vizes helyiségben található vezetékek részben elfagytak, a további épületgépészeti berendezések idejüket múlták, használhatatlanok. Az épület oldalsó ajtóin valamint összes ablakán tükröződik az idő múlása, a karbantartó munkák (festés, gittelés, stb) elmaradása. Az üvegfelületeket közrefogó keretek és tokok kiszáradtak, korhadtak, megduzzadtak. A szellőztetésre alkalmatlanok deformálódás és vagy duzzadás miatt. A falak kívül-belül igényelnek javítást,festést. Az épület külső falai köré falvédő járdát tervezünk.

 

 


 

Kedvezményezett intézmény: Pári Község Önkormányzata

Projekt címe: MFP-OJKJF/2022 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése

Projekt támogatásának elnyert éve: 2022

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.05.01.

Elnyert támogatás összege: 5 971 930,00 Ft

 

Projekt rövid összefoglalója:

Pári Község Önkormányzatának tulajdonában lévő 394 hrsz.-en található játszótér eszközeinek cseréje-frissítése.

A Projekt műszaki-szakmai tartalmának, eredményeinek, hatásainak, indokoltságának részletes bemutatása:
Pári Község Önkormányzatának tulajdonában lévő, és a település jelenleg egyetlen 2015-ben épült játszóterén található eszközök cseréjét céloztuk meg. Pályázati szándékunkat így indokoljuk:  A játszótéren található eszközök, azok váz és tartószerkezetének anyaga puhafa (fenyő). Időjárás állóság és tartósság szempontjából váltanánk fém eszközök telepítésére pozitív támogatói döntés esetén.

 

 


 

KEHOP-2.2.2-15-2022-00184 azonosítószámú „Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése”

A projekt adatai:

A beruházás összesen 8,298 milliárd forintból valósul meg, amit 90,279706 %-ban az Európai Unió, a fennmaradó részt pedig a központi költségvetés finanszíroz. A projekt elszámolható összköltsége 7 645 000 000 forint, melyből az európai uniós támogatás összege 6 901 883 524 forint, a fennmaradó rész hazai finanszírozású. A projekt támogatási összegéből Tamási Város Önkormányzata, Nagykónyi Község Önkormányzata és Pári Község Önkormányzata részesül az Építési és Közlekedési Minisztérium konzorciumi vezetésével.

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében történő beruházás célja, hogy a Tamási központú szennyvízelvezetési agglomeráció a hozzá csatlakozó Nagykónyi és Pári települések szennyvízelvezetése és szennyvízkezelése korszerű módon, a környezet minimális terhelésével megoldott legyen. Ezért egyrészt szükséges a Tamási központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz csatlakozó települések (Nagykónyi és Pári) csatornázása, másrészt Tamási szennyvíztisztító telepének fejlesztése. A projektben 18 816 fm DN 200 KG-PVC gravitációs csatorna, 16 434 fm DN 90 és 6 357 fm DN 110 szennyvíz nyomóvezeték épül, 1081 db bekötés és 13 db átemelő, valamint 2 db átemelő és 200 fm DN90 nyomóvezeték rekonstrukció valósul meg.

A projekt a megvalósításával hozzájárul Magyarország derogációs kötelezettségének teljesítéséhez.

 

Konzorciumi Partner: Építési és Közlekedési Minisztérium

Végső Kedvezményezett: Tamási Város Önkormányzata, Nagykónyi Község Önkormányzata, Pári Község Önkormányzata

A projekt címe: Tamási központú agglomeráció szennyvízelvezetésének és -tisztításának fejlesztése

A projekt azonosítószáma: KEHOP-2.2.2-15-2022-00184

Támogatás összege: 6 901 883 524 Ft

Támogatás mértéke: 90,279706 %

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2026.04.27.

 


 

Kedvezményezett intézmény: Pári Község Önkormányzata

Projekt címe és azonosítószáma: MFP-BJA/2022 Pári Község Önkormányzatának járdafelújítása, 1004714509

Projekt támogatásának elnyert éve: 2022

Elnyert támogatás összege: 9 459 278,00 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzatának járdafelújítása, 7091 Pári, Petőfi Sándor utca (bal oldala), hrsz.: 197 (tulajdoni lapon Kossuth utca). A pályázati kiírás célja az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések járdái építésének, felújításának támogatása, és ezáltal a vidéki kistelepülések hátrányainak mérséklése, az életminőség javítása. Jelen pályázat keretében Pári Község Önkormányzata a Kossuth utca (volt Petőfi Sándor utca) járda (hrsz.: 197) felújítását szeretné megvalósítani. Projekt indokoltsága, célja: Az utcában a járda 185,0 m hosszú szakasza szorul felújításra. A járda feltehetőleg 50-60 évvel ezelőtt épült, valószínűleg homokos kavics ágyazatra, vagy helyenként azt elhagyva. A közlekedési mű az idők folyamán elhasználódott. Jelenleg a régi járda az utca felénél növényzettel takart, benőtt, az utca bizonyos szakaszaiban régi, repedezett betondarabok és földbe rakott téglasorok árulkodnak a nyomvonalról. A járda felújítása nélkülözhetetlen a napi gyalogos közlekedéshez, kiváltképp a babakocsival közlekedők számára.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.12.31.

 


 

Kedvezményezett intézmény: Pári Község Önkormányzata

Projekt címe és azonosítószáma: MFP-TFB/2021 Tanya és falugondnoki buszok beszerzése, 3286798890

Projekt támogatásának elnyert éve: 2021

Elnyert támogatás összege: 14 878 250,00 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzata az MFP-TFB/2021 kódszámú kiírás keretében a „Tanya és falugondnoki buszok beszerzése” című, 3286798890 azonosítószámú projekt kapcsán 14.878.250,00 Ft támogatást nyert vadonatúj falugondnoki gépjármű beszerzéséhez.

Meglévő falugondnoki szolgálathoz új falugondnoki autóbusz beszerzése, a meglévő régi autóbusz felajánlása.

Pári településen 2020 áprilisa óta működik falugondnoki szolgálat. Igyekszünk a kiírásnak megfelelően a lehető legmagasabb színvonalon kiszolgálni és segíteni a lakosságot. Támogatási kérelmünk benyújtását azért tartjuk indokoltnak, mert szeretnénk egy korszerűbb, környezetkímélőbb gépjárműhöz hozzá jutni amelyre jó ideig nem kell komolyabb összegeket ráfordítani javíttatásra. Mindezzel párosulna az a komfort mellyel az idősebb korúak buszoztatása is lehetővé válik.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2022.08.01.

  

Kedvezményezett intézmény: Pári Község Önkormányzata

Projekt címe és azonosítószáma: MFP-OJKJF/2021 Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése , 3283069759

Projekt támogatásának elnyert éve: 2021

Elnyert támogatás összege: 4 648 086,00 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzata az MFP-OJKJF/2021 kódszámú kiírás keretében az „Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése” című, 3283069759 azonosítószámú projekt kapcsán 4.648.086,00 Ft támogatást nyert Óvodai játszóudvarra telepítendő eszközök beszerzéséhez.

Pári Óvoda udvarában található régi, elavult játékeszközöket kívánjuk a pályázaton keresztül korszerűbb, biztonságos új játékeszközökre (hintaállvány, mérleghinta, kétszemélyes rugós játék, U egyensúlyozó) kiváltani.

Az Óvoda udvaron található jelenlegi eszközök pl: Mérleghinta más néven Libikóka már az 1980-as évek óta az intézménybe járó gyermekek szórakozását szolgálja. Az esztétikai látkép óvoda udvar tekintetében, illetve az Óvodai játszóudvar felszereltség szintjeinek emelése érdekében további célkitűzésünk a lakosság pozitív megítélése Pári Óvodára nézve az Óvodai játszóudvar fejlesztésén keresztül. A rendelkezésre álló, jelenleg kihasználatlan szabad területeket is hasznosítani kívánjuk az új eszközök beszerzésével, telepítésével.

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.01.19

 


 

Kedvezményezett intézmény: Pári Község Önkormányzata

Projekt címe és azonosítószáma: MFP-UHK/2021 Pári, Gyulaji utca felújítása   3800882696

Projekt támogatásának elnyert éve: 2021

Elnyert támogatás összege: 39 999 513,00

Támogatás mértéke: 100 %

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzata az MFP-UHK/2021 kódszámú kiírás keretében az „Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmények építése/felújítása” című, 3800882696 azonosítószámú projekt kapcsán 39.999.513,00 Ft támogatást nyert a Gyulaji utca felújítására.

A pályázat célja a Gyulaji utca felújítása Pári községben.

A fejlesztés Pári községben valósulna meg egy 3 méter széles, 271 fm hosszúságú szakaszon a Gyulaji utcában. A felújítás elsődleges célja, hogy baleset- és járműkár mentes közlekedés legyen, megfelelő járhatóság biztosítása megvalósuljon, az útfelület kiegyenesítésével. Emellett cél, hogy a csapadékvíz út melletti zöld szikkasztó sávokra, illetve az egyik oldalon meglévő vízelvezető árokba terelése megvalósuljon. Az önkormányzat célja, hogy az infrastruktúra minősége javuljon, ezáltal a helyiek közlekedése komfortosabb módon valósuljon meg ezen a szakaszon is.

 

Projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése: 2023.03.01.

 

 


 

Támogatott intézmény: Pári Község Önkormányzata

Projekt címe és azonosítószáma: Közösségszervezés lehetőségeinek fejlesztése Páriban, 3284783566

Elnyert támogatás összege: 4 035 514 Ft

A támogatás elnyerésének éve: 2021

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzata az MFP-KEB/2021 – Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása” kiírás keretében a „Közösségszervezés lehetőségeinek fejlesztése Páriban” című, 3284783566 azonosítószámú projekt kapcsán 4 035 514 Ft visszanemtérítendő támogatásban részesült.

A projekt célja Pári Község Önkormányzata közösségi élete fejlesztésének támogatásaközösségszervező bérének biztosításával és a településen szervezett közösségi rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzésével. A fejlesztés hozzájárul a település népességmegtartó erejének növeléséhez, és a fiatalok helybentartásához. A projektnek köszönhetően javulhatnak a helyi kulturális és szabadidős rendezvények szervezésének és lebonyolításának humán- és infrastrukturális feltételei.

Az önkormányzat egyrészt a közösségszervező szakember 12 havi bérét és arra eső járulék költségeit finanszírozza a támogatásból 2021. december 1 napjától. Másrészről a projekt keretében beszerzésre kerülnek a kulturális, gasztronómiai és ifjúsági közösségi események szervezéséhez szükséges eszközök, melyek a következők: 5 db 3x3 méteres pavilon, 3 db kültéri dohányzó szemetes, 1 db biliárd asztal, 1 db csocsóasztal, 1 db kerti tűztál, 3 db gázzsámoly, 1 db hűtőszekrény, 1 db hangosítás szett, 1 db kulcskazetta, 1 db fénytechnika.

A projekt tervezett fizikai zárásának időpontja: 2022. november 30.
 


Kedvezményezett neve: Pári Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Óvodafejlesztés”,  MFP-FOB/2019

Projekt címe, azonosító száma: „Pári Óvoda részleges felújítása és eszközbeszerzés”,  3018730442

Szerződött támogatás összege: 22 363 104 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzata az MFP-FOB/2019 kódszámú kiírás keretében az „Pári Óvoda részleges felújítása és eszközbeszerzés” című, 3018730442 azonosítószámú projekt kapcsán 22 363 104 Ft támogatás nyert óvoda épületének felújításához és óvodai eszközök beszerzéséhez.

A projekt keretében az óvodáskorú gyermekek számára igénybe vehető szolgáltatások minőség javítása valósult meg. Egyrészről megvalósult az épületen belül tornaszoba, egyéni fejlesztő szoba, szertár, öltöző és közlekedő kialakítása a meglévő használaton kívüli helyiségek átalakításával, korszerűsítésével, másrészt 2 db gyermekmosdó felújítása történt gépészet, szaniter, burkolat, padozat csere tekintetében, mindezek mellett az épületen kívül a játszóudvar is elhatárolásra került 36m szegéllyel, valamint a telekhatáron belüli  közlekedő járdák felújítása, összekötése, lépcső építése a játszótér eléréséhez is a projekt részeként  valósult meg. Az infrastrukturális projekt elemek mellett óvodai eszközök, bútorok, játékok, berendezési tárgyak beszerzésre is sikeresen lezajlott, melynek keretén belül összesen 46 db új eszköz került a gyerekek használatába.

Pári Község Önkormányzata célul tűzte ki a település megtartóerejének és vonzerejének növelését, a község környezetének és megjelenésének javítását, a településkép vonzóbbá tételét, a településen élők életminőségének a javítását. Jelen támogatás segítségével az óvodáskorú gyermekek helyben elérhető szolgáltatásai a beruházás által minőségi fejlesztésben részesültek, ezáltal vonzóbbá válik annak igénybevétele (pl. ingázó szülők gyermekei), továbbá maga a település is vonzóbbá válhat a lakóhelyet váltó családok részére is.   A beruházás hozzájárul a település és környezetének gazdasági fejlődéséhez.

 

A projekt fizikai befejezése: 2021.09.03.

     

                           

                             

 

                      

 


 

Kedvezményezett neve: Pári Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma: „Orvosi eszköz - 2020”, MFP-AEE/2020

Projekt címe, azonosító száma: „Pári Község háziorvosi és védőnői ellátásának eszközfejlesztése”, 3078361723

Szerződött támogatás összege: 2.999.984 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzata a Magyar Falu Program „Orvosi eszköz - 2020” című, MFP-AEE/2020 kódszámú kiírás keretében a 3078361723 azonosítószámú projekt kapcsán 2.999.984 Ft támogatás nyert orvosi eszközök beszerzésére.

Az Önkormányzat célja a település egészségügyi ellátórendszerének fejlesztése volt. A projekt keretében főként a diagnosztikai és nyomon követési területen fontos szerepet játszó orvosi készülékek, és bútorzat beszerzése valósult meg. Pári község háziorvosi és védőnői szolgálatának felszereltségéhez és eszközállományának bővítéséhez 46 db eszköz került beszerzésre a lakosság egészségügyi alapellátásának biztosítása és feltételeinek javítása érdekében.

Az Önkormányzat célul tűzte ki a település egészségügyi ellátórendszerének fejlesztését, az egészségügyi alapellátások eredményességének és hatékonyságának javítását, az intézmények szolgáltatásainak korszerűsítését. A támogatásnak köszönhetően a településen elérhető egészségügyi alapellátás feltételeinek javítása, a megfelelő orvosi eszközállomány beszerzése valósult meg.

 

A projekt fizikai befejezése: 2021.03.04.


Kedvezményezett neve:
Pári Község Önkormányzata

Pályázati felhívás neve, kódszáma:
„Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására”, MFP-KKE/2019

Projekt címe, azonosító száma:
„Eszközpark fejlesztés Pári község belterületi közterületeinek karbantartásához”, 3020681941

Szerződött támogatás összege: 12 134 234 Ft

Támogatás mértéke: 100%

 

A projekt tartalmának rövid bemutatása:

Pári Község Önkormányzata az MFP-KKE/2019 kódszámú kiírás keretében az „Eszközpark fejlesztés Pári község belterületi közterületeinek karbantartásához” című, 3020681941 azonosítószámú projekt kapcsán 12 134 234 Ft támogatás nyert belterületi közterületek karbantartásához szükséges munkagépekre.

A projekt keretében 2 db korszerű és hatékony munkagép beszerzése valósult meg: 1 db FRONTONI FOX PROF 450 rézsü kasza és 1 db FOXI 2.6 függesztett árokásó, melyhez 1 db mélyásó kanál, 1 db iszapoló kanál, és 2 db eltérő méretű V kanál került beszerzésre.

Pári Község Önkormányzata célul tűzte ki a település megtartóerejének és vonzerejének növelését, a község környezetének és megjelenésének javítását, a településkép vonzóbbá tételét, a településen élők életminőségének a javítását. Jelen támogatás segítségével az Önkormányzat megújíthatta a település belterületi közterületeinek karbantartásához, ápolásához rendelkezésre álló gépparkját. Az új gépek segítségével gyorsabban és hatékonyabban tudja ellátni a település közterületeinek rendbentartását. A beszerzett eszközöknek köszönhetően rendezett, ápolt településképet tud biztostani az önkormányzat.

A projekt fizikai befejezése: 2020.12.19.


EFOP-2.4.1-16-2017-00106

„Szegregált élethelyzet Páriban”

Kedvezményezett: Pári Község Önkormányzata

Támogatási összeg: 200.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projektidőszak: 2018.09.01 – 2023.12.30.

 

 

 

A projekt az EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukcióra benyújtott pályázaton elnyert forrásból valósul meg. Célja az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció keretében megvalósuló EFOP-1.6.2-16-2017-00041 számú „Közös utakon” című projekttel együtt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt keretében hat önkormányzati bérlakás és két közösségi tér kerül kialakításra. A bérlakások kialakításához öt ingatlant vásárolt a településen az Önkormányzat, melyekből az egyikben két lakás kerül kialakításra.

A Csillag Szolgáltató Ház épülete jelenleg is az Önkormányzat tulajdonában van, ezen felújítási munkálatok zajlanak. A Csillag Pont egy újépítésű ingatlanban kerül kialakításra, a szegregátumban ugyanis nincs ilyen jellegű tevékenységre alkalmas, vagy alkalmassá tehető ingatlan. A megvalósítás során mind a felújításra kerülő lakóingatlanok, mind pedig a közösségi terek felszerelésére eszközbeszerzés valósul meg.

A beruházás elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra az építési vállalkozó. A vállalkozási szerződés 2019.12.20. napján került megkötésre.

 

 


 

EFOP-1.6.2-16-2017-00041

„Közös utakon”

 

Kedvezményezett:

   Pári Község Önkormányzata

   Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

   Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Támogatási összeg: 119.782.225 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projektidőszak: 2018.03.01 – 2021.09.30.

 

A projekt az EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukcióra benyújtott pályázaton elnyert forrásból valósul meg. Célja az EFOP-2.4.1. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukció keretében megvalósuló EFOP-2.4.1-16-2017-00106 számú „Szegregált élethelyzet Páriban” című projekttel együtt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt keretében komplex, egyéni és közösségi szükségletekre épülő együttes, egymást erősítő beavatkozás valósul meg az alábbi 5 területen:

-          szociális
-          kora gyermekkori, gyermekkori oktatási-nevelés
-          egészségügy
-          képzési és foglalkoztatás
-          közösségfejlesztés

A projektbe 60 fő került bevonásra, akik részére a 2 szociális munkás egyéni fejlesztési tervet készít, melyhez csatlakozik az egy háztartásban élő családtagokat érintő problémák kezelést megfogalmazó családi fejlesztési terv. A társadalmi változásához szükséges a családok szociális helyzetének változása, a jövedelem növekedése a családban, melyet a foglalkoztathatóság határoz meg. Ezt segítik a képzési és a foglalkoztatást elősegítő programelemek, mely keretében 24 fő OKJ kőműves és hidegburkoló és 24 fő OKJ bábkészítő végzettséget szerezett. Az OKJ képzés akkreditált kulcsképesség fejlesztő és álláskeresési képzéssel egészült ki.

A generációk között átadódó, szegénységből és kirekesztettségből illetve szocializációs problémákból adódó hiányfolyamatok megfordítását segítik a gyermekek részére tervezett fejlesztési elemek, mint az óvodai korai fejlesztés és a tanoda program.

A fejlesztési folyamatok fontos pillére, mind az egyén, mind a közösség részéről a mentális és testi egészség védelme, így e területre 3 beavatkozás is tervezésre került: az egészségügyi szűréseken való részvétel biztosítása, családi, szülői szerepek erősítse, szenvedély- betegségek megelőzése, az egészséges táplálkozás és annak szokásainak kialakítása .

A települési közösségbe való integrációt segítik a tervezett közösségi és kulturális programok, melyek közösségi tervezésre és megvalósításra épülnek, bemutatják a roma kultúra értékeit, és méltó helyet adnak a roma közösségen belül is a történelmi megemlékezés (Roma Holokauszt) méltó helyének megteremtésével. A Csillag Szolgáltató Ház integrált települési környezetben kerül kialakításra, és programjai segítik a szegregátum lakóinak kapcsolódását a közösségi programokba, klubokba.