Pári Község Honlapja
Visszatérés a normál nézetbe

Pári

> Köszöntő
> Településtörténet
> Jelen
> Tervek
> Megvalósult tervek
> Térkép
> Eladó telkek, ingatlanok
> Testvértelepülésünk
> Egyház
> Hírek
> Településképi Arculati Kézikönyv

Önkormányzatok

> Önkormányzat
  - Választás 2024
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek 2014
  - Jegyzőkönyvek 2015
  - Jegyzőkönyvek 2016
  - Jegyzőkönyvek 2017
  - Jegyzőkönyvek 2018
  - Jegyzőkönyvek 2019
  - Jegyzőkönyvek 2020
  - Jegyzőkönyvek 2021
  - Jegyzőkönyvek 2022-től
  - Közérdekű adatok
  - Pári Újság
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége
  - Nyilvántartások
  - Nyomtatványok
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Jegyzőkönyvek
  - Közérdekű adatok
> Dokumentumok

Pályázatok

> Pályázatok

Civil szervezetek

> Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesület
> Sport és Szabadidő Egyesület Pári
> Pári Polgárőr Egyesület

Vállalkozók

> Vállalkozók

Iparterület

> Iparterület

Intézmények

> Óvoda
> IKSZT
> Könyvtár
> Élet-ház

Látnivalók

> Templom, Temető, Kálvária-domb
> Tájszoba
> Gyulaji erdő, Óbiród

Közérdekű

> Háziorvos, Gyermek háziorvos
> Védőnő
> Posta
> Falugondnoki szolgálat

Galéria

Diósberényi Napraforgó Óvoda Pári Tagóvodája

7091 Pári, Kis u. 152.

Tel.: 20/773-6761 munkaidőben

Tagintézmény vezető: Gebhardt Tiborné
 

Óvodánk egy sváb, fatornácos parasztházban található, mely két csoportszobából és két mosdó-öltöző helyiségből áll. Udvara szépen rendezett, sok fával, örökzöldekkel, virágokkal, melyeket mi, óvónők ültettünk az évek folyamán. Játékainkat  folyamatosan bővítjük, törekedünk arra, hogy megfeleljenek az uniós előírásoknak, a biztonságnak. A óvodánk felszereltsége jó, sokat köszönhetünk az itt lakó német állampolgároknak, testvérvárosunk, Burgstädt támogatásának, pályázatoknak, a Német Kisebbségi Önkormányzatnak, a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak, továbbá a Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesületnek. Nagyon jó a kapcsolatunk az Egyházközösséggel is. A szülőkkel Mikulás bált  szervezünk minden évben, ebből  a bevételből jutnak el kis óvodásaink az állatkertbe, cirkuszba. A nevelőmunkát egy német-nemzetiségi óvodapedagógus, és egy romológia  szakos, óvodapedagógus látja el. Munkánkat két  szakképzett dajka segíti, akik feladata a bevásárlás, takarítás, reggelikészítés, télen a fűtés. Az óvoda épületének  és udvarának karbantartását a közmunkások segítik.

A gyermeki személyiséget tisztelet, szeret és megbecsülés övezi. A nevelés lehetővé teszi és segíti a gyermek személyiségfejlődését, az egyéni képességek kibontakoztatását. Gyermekképünk tartalmazza, hogy számunkra a gyermek fejlődő személyiség, mással nem helyettesíthető individuum és szociális lény. Fejlődéséért a család, illetve az óvoda együttesen felelős.

 

"Hajolj felém, tanulj meg engem, Próbáld meghallani csepp hangomat, hogy rám ismerj. " /Szabó Magda /

 

Mivel falunk német nemzetiségű, így nagyon fontosnak tartjuk  a magyar  anyanyelvi nevelés mellett, a  hagyományok ápolását, identitástudatuk megőrzést. Kodály Zoltán szavait magunkénak érezzük: "Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha azt minden nemzedék újra és újra meg nem szerzi magának."

A  mindennapi óvodai életben,  komplex foglakozási tervünkben,  a cigánygyerekekkel való foglakozás nem külön szerepel, hanem beépül az egész napos tevékenységbe, így nekik is  biztosítjuk az önazonosság megőrzését.

Alapvető feladatnak tartjuk a gyermekek zenei nevelését, hiszen "a gyermek ösztönszerű, természetes nyelve a dal, s minél fiatalabb, annál inkább kívánja mellé a mozgást" /Kodály Z./ Óvodánkba  sok a halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, ezért kiemelt feladatunk az integrált nevelés. Törekedünk a  gyermekek mielőbbi beóvodáztatására, a hiányzás minimalizálására, a családokkal való jó kapcsolat kialakítására, az óvoda-iskola átmenet könnyítésére. Felvállaltuk a magatartás és részképesség problémás gyermekek integrált nevelését is. Munkánkat szakképzett gyógypedagógus, logopédus segíti. Az egyéni képességek és az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével biztosítjuk gyermekeinknek a derűs, gondtalan, iskola előtti kisgyernmekkort. Kis falunk erdőkoszorúzta , csodálatos helyen található, ezért kiemelten foglalkozunk a természet szeretetére nevelésével, a környezet védelmével, hiszen azok a gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy megtanulják érteni és értékelni a világot amelyben élnek, később mindent megtesznek azért hogy olyan maradjon, amilyennek megszerették. Kis falunk életében lelkesen veszünk részt, a Mihály napi szüreti mulatságon minden évben népi tánccal lépünk fel, Márton napkor felvonulunk kis lámpásainkkal, Mikulás ünnepélyünkön minden falunkban élő gyermeket várunk, a templomban minden karácsonykor kis betlehemmel, versekkel, dalokkal szerepelünk. Farsangolunk, Nőnapot köszöntünk, Anyák napi műsort adunk s egyénileg is szerepelnek gyermekeink szavaló versenyeken,  kulturális bemutatókon, rajzpályázatokon, ahol mindig szép sikert érnek el, hirdetve azt is, Pári faluban sok tehetséges, színes egyéniségű gyermek él.

 

"Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba."/Németh László/