Pári Község Honlapja
Visszatérés a normál nézetbe

Pári

> Köszöntő
> Településtörténet
> Jelen
> Tervek
> Megvalósult tervek
> Térkép
> Eladó telkek, ingatlanok
> Testvértelepülésünk
> Egyház
> Hírek

Önkormányzatok

> Önkormányzat
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek 2014
  - Jegyzőkönyvek 2015
  - Jegyzőkönyvek 2016
  - Jegyzőkönyvek 2017
  - Jegyzőkönyvek 2018
  - Jegyzőkönyvek 2019
  - Jegyzőkönyvek 2020
  - Közérdekű adatok
  - Pári Újság
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége
  - Kereskedelmi nyilvántartás
  - Nyomtatványok
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
  - Közérdekű adatok
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
  - Közérdekű adatok
> Dokumentumok

Pályázatok

> Pályázatok

Civil szervezetek

> Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesület
> Sport és Szabadidő Egyesület Pári
> Pári Polgárőr Egyesület

Vállalkozók

> Vállalkozók

Iparterület

> Iparterület

Intézmények

> Óvoda
> IKSZT
> Könyvtár
> Élet-ház

Látnivalók

> Templom, Temető, Kálvária-domb
> Tájszoba
> Gyulaji erdő, Óbiród

Közérdekű

> Háziorvos, Gyermek háziorvos
> Védőnő
> Posta

Galéria

EFOP-2.4.1-16-2017-00106

„Szegregált élethelyzet Páriban”

Kedvezményezett: Pári Község Önkormányzata

Támogatási összeg: 200.000.000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projektidőszak: 2018.09.01 – 2020.12.29.

 

 

 

A projekt az EFOP-2.4.1 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukcióra benyújtott pályázaton elnyert forrásból valósul meg. Célja az EFOP-1.6.2. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukció keretében megvalósuló EFOP-1.6.2-16-2017-00041 számú „Közös utakon” című projekttel együtt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt keretében hat önkormányzati bérlakás és két közösségi tér kerül kialakításra. A bérlakások kialakításához öt ingatlant vásárolt a településen az Önkormányzat, melyekből az egyikben két lakás kerül kialakításra.

A Csillag Szolgáltató Ház épülete jelenleg is az Önkormányzat tulajdonában van, ezen felújítási munkálatok zajlanak. A Csillag Pont egy újépítésű ingatlanban kerül kialakításra, a szegregátumban ugyanis nincs ilyen jellegű tevékenységre alkalmas, vagy alkalmassá tehető ingatlan. A megvalósítás során mind a felújításra kerülő lakóingatlanok, mind pedig a közösségi terek felszerelésére eszközbeszerzés valósul meg.

A beruházás elvégzésére közbeszerzési eljárás keretében került kiválasztásra az építési vállalkozó. A vállalkozási szerződés 2019.12.20. napján került megkötésre.

 

 


 

EFOP-1.6.2-16-2017-00041

„Közös utakon”

 

Kedvezményezett:

   Pári Község Önkormányzata

   Pári Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata

   Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület

Támogatási összeg: 119.782.225 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projektidőszak: 2018.03.01 – 2021.02.28.

 

A projekt az EFOP-1.6.2 Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ESZA) konstrukcióra benyújtott pályázaton elnyert forrásból valósul meg. Célja az EFOP-2.4.1. Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal (ERFA) konstrukció keretében megvalósuló EFOP-2.4.1-16-2017-00106 számú „Szegregált élethelyzet Páriban” című projekttel együtt a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése.

A projekt keretében komplex, egyéni és közösségi szükségletekre épülő együttes, egymást erősítő beavatkozás valósul meg az alábbi 5 területen:

-          szociális
-          kora gyermekkori, gyermekkori oktatási-nevelés
-          egészségügy
-          képzési és foglalkoztatás
-          közösségfejlesztés

A projektbe 60 fő került bevonásra, akik részére a 2 szociális munkás egyéni fejlesztési tervet készít, melyhez csatlakozik az egy háztartásban élő családtagokat érintő problémák kezelést megfogalmazó családi fejlesztési terv. A társadalmi változásához szükséges a családok szociális helyzetének változása, a jövedelem növekedése a családban, melyet a foglalkoztathatóság határoz meg. Ezt segítik a képzési és a foglalkoztatást elősegítő programelemek, mely keretében 24 fő OKJ kőműves és hidegburkoló és 24 fő OKJ bábkészítő végzettséget szerezett. Az OKJ képzés akkreditált kulcsképesség fejlesztő és álláskeresési képzéssel egészült ki.

A generációk között átadódó, szegénységből és kirekesztettségből illetve szocializációs problémákból adódó hiányfolyamatok megfordítását segítik a gyermekek részére tervezett fejlesztési elemek, mint az óvodai korai fejlesztés és a tanoda program.

A fejlesztési folyamatok fontos pillére, mind az egyén, mind a közösség részéről a mentális és testi egészség védelme, így e területre 3 beavatkozás is tervezésre került: az egészségügyi szűréseken való részvétel biztosítása, családi, szülői szerepek erősítse, szenvedély- betegségek megelőzése, az egészséges táplálkozás és annak szokásainak kialakítása .

A települési közösségbe való integrációt segítik a tervezett közösségi és kulturális programok, melyek közösségi tervezésre és megvalósításra épülnek, bemutatják a roma kultúra értékeit, és méltó helyet adnak a roma közösségen belül is a történelmi megemlékezés (Roma Holokauszt) méltó helyének megteremtésével. A Csillag Szolgáltató Ház integrált települési környezetben kerül kialakításra, és programjai segítik a szegregátum lakóinak kapcsolódását a közösségi programokba, klubokba.