Pári Község Honlapja

Pári

> Köszöntő
> Településtörténet
> Jelen
> Tervek
> Megvalósult tervek
> Térkép
> Eladó telkek, ingatlanok
> Testvértelepülésünk
> Egyház
> Hírek

Önkormányzatok

> Önkormányzat
  - Rendeletek
  - Jegyzőkönyvek 2014
  - Jegyzőkönyvek 2015
  - Jegyzőkönyvek 2016
  - Közérdekű adatok
> Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal Pári Kirendeltsége
  - Kereskedők nyílvántartása
  - Közérdekű adatok
  - Nyomtatványok
> Roma Nemzetiségi Önkormányzat
> Német Nemzetiségi Önkormányzat
> Dokumentumok

Civil szervezetek

> Pári Ifjúsági és Nemzetiségi Egyesület
> Sport és Szabadidő Egyesület Pári
> Pári Polgárőr Egyesület

Vállalkozók

> Vállalkozók

Iparterület

> Iparterület

Intézmények

> Óvoda
> IKSZT
> Könyvtár
> Élet-ház

Látnivalók

> Templom, Temető, Kálvária-domb
> Tájszoba
> Gyulaji erdő, Óbiród

Közérdekű

> Háziorvos
> Védőnő
> Tamási Rendelőintézet
> Posta
> Buszmenetrend

Galéria

Fórum

11-2016. (XII. 9.) sz. rendelet az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról (pdf)
10/2016. (XI. 8.) sz. rendelet - Szociális tűzifa (pdf)
7/2016. (X. 7.) sz. rendelet a települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról (pdf)
6/2016. (IX. 30.) sz. rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)
5/2016. (V. 30.) sz. rendelet az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)
4/2016. (V. 30.) sz. rendelet az önkormányzat 2015. évi költségvetésének zárszámadásáról (pdf)
3/2016 (V. 30.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)
1/2016 (II. 22.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016 évi költségvetéséről (pdf)
8/2015 (XI. 18.) sz. rendelet helyi iparűzési adóról (pdf)
4/2015 (IV. 17.) sz. (civil) rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról (pdf)
4/2015 (IV.17.) sz. (civil) rendelet mellékletei (pdf)
2/2015 (II. 27.) sz. szociáls rendelet egységes szerkezetbe foglalva a 2/2016 (II. 22.) sz. rendelettel (pdf)
12/2014 (XII. 3.) sz. rendelet a szervezeti és működési szabályzatról (szmsz) (pdf)
12/2014 (XII. 3.) sz. rendelet 4. számú függeléke szmsz (pdf)
12/2014 (XII. 3.) sz. rendelet 3. számú függeléke szmsz (pdf)
10/2014 (XI. 26.) sz. rendelet képviselői tiszteletdíjról (pdf)
9/2014 (VIII. 31.) sz. rendelet közterületek elnevezéseiről és a házszámozás szabályairól (pdf)
6/2014. (III. 4.) sz. önk. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről a 9/2016. (IX. 30.) sz. rendelettel ESZ-be foglalva (pdf)
1/2014 (II. 11.) sz. rendelet folyékony hulladék elszállításáról (pdf)
11/2013 (IX. 25.) sz. rendelet a köztisztviselők juttatásairól (pdf)
10/2013 (VIII. 2.) sz. rendelet a letelepedési támogatásról (pdf)
5/2013 (III. 18.) sz. rendelet az önkormányzati vagyonról (pdf)
5/2013 (III. 18.) sz. rendelet 1. sz. melléklete (pdf)
5/2013 (III. 18.) sz. rendelet 2. sz. melléklete (pdf)
5/2013 (III. 18.) sz. rendelet 3. sz. melléklete (pdf)
5/2013 (III. 18.) sz. rendelet 4. sz. melléklete (pdf)
5/2013 (III. 18.) sz. rendelet 5. sz. melléklete (pdf)
5/2013 (III. 18.) sz. rendelet 6. sz. melléklete (pdf)
2/2013 (I. 18.) sz. rendelet az adósságkezelezési szolgáltatásról (pdf)
6/2011 (VII. 28.) sz. rendelet a házasságkötésről (pdf)
10/2010 Szerkezeti terv (pdf)
10/2010 Egyeztetési anyag (pdf)
10/2010 Külterület szabályozási terv (pdf)
10/2010 Belterület szabályozási terv (pdf)
10/2010 (XI. 5.) sz. rendelet helyi építési szabályzatról (pdf)
4/2010 (V. 18.) sz. rendelet temetőkről és temetkezésről (pdf)
12/2009 (IX. 11) sz. rendelet a jogharmonizációról (pdf)
11/2009 (VIII. 7) sz. rendelet úthasználatról, mozgóárusítás hangjelzéseiről (pdf)
15/2008 (XI. 5) sz. rendelet a közművelődésről és nyílvános könyvtári ellátási feladatokról (pdf)
15/2007 (XI. 7) sz. rendelet a gyermekvédelem helyi szabályozásáról ESZ (pdf)
14/2007 (XI. 7) sz. rendelet közterület használatáról ESZ (pdf)
13/2007 (IX. 26) sz. rendelet Pári község címer, zászló használatáról ESZ 2 (pdf)
10/2007 (VI. 13) sz. rendelet a köztisztaságról ESZ 2 (pdf)
9/2007. (VI. 13.) sz. rendelet a kerti hulladékégetés helyi szabályairól a 8/2016. (IX. 30.) sz. rendelettel ESZ-be foglalva (pdf)
1/2007 (II.1) sz. rendelet az állatok tartásáról (módosításokkal)) (pdf)
Pári község önkormanyzat képviselő testületének gazdasági programja 2014-2019 (pdf)